Kekemelik - Alanya Psikolog

Sesli konuşma sırasında sözcük akışlarının çeşitli nedenlerle engellenip kesilmesine kekemelik adı verilir. Kekemelik sırasında kaslar gerilebilir, solunup tutulabilir. Kısaca anlatılmak istenirse kekemelik, kişinin konuşma sırasında tutukluk göstermesi, duraklaması, sözcükleri patlatması, ritim ve akıcılıkta iletişim bozukluğunun oluşmasıdır. Bazı insanlar kekemeliği ritim bozukluğu olarak kabul ederken bazı insanlar da kekemeliği, konuşma akıcılığında bozulma olarak kabul etmektedir.

Kekemelik, konuşma akıcılığı ve ritminin bozulması anlamına gelir ve konuşmanın tamamını etkiler. Bazı kişilerde genizden gelen ses ve bu seslerin bulunduğu konuşma, kişinin konuşmasının bozulmaya başladığını gösterir. Kekeme bir insan karşısındaki kişi hem görsel hem de işitsel olarak etkilenir.

Kekemelik Kolay Anlaşılır Mı?

Her insanın kendine özgü bir konuşma ritmi, konuşmasında akıcılık vardır. Kimisi çok hızlı konuşma ritmi tuttururken, çoğu insan yavaş konuşma ritmi ile konuşma akıcılığını sağlamaktadır. Hemen her insan konuşurken tutukluk yaşayabilir, konuşmasında akıcılığı kaybedebilir. Bu yüzden kekeme olan ile kekeme olmayan birisini anlamak zorlaşır. Kekemelik nasıl anlaşılır konusunda bazı kriterlere dikkat etmek gerekir. Bu soruya en iyi örnek ise radyo televizyonda haber sunumu yapan spikerleri örnek gösterebiliriz. Spikerler, haber bülteni sunarken konuşmalarında bir akıcılık bulunur. Bunun yanında hemen her zaman gördüğümüz insanların yaptıkları konuşmaları da dinleyerek aradaki farkı anlamak kolaydır. Ancak bu insanlarda farklılıklar bulsak bile kekeme olduklarını söylemek de mümkün değildir.

Bir kişide duraklama, uzatma, irkilme, tekrarlar ve patlayıcı başlamalar varsa akıcılığın bozulması durumu görülebilir. Bu duruma göre kekemeliğin tanımı farklılaşır. Buna göre kekemelik, akıcılıkta duraklama, tekrarların başlaması, irkilme ve patlayıcı başlamaların oluşması ile konuşmanın bozulmasıdır.

Kekemeliğin Başka Tanımları Var mıdır?

Kekemelik, kişinin durumuna göre tanımsal anlamda değişiklik olabilir. Konuşma sırasında tutukluk yaşanması, sesin yinelenerek duraklaması, bazı sesleri uzatmak ya da patlatarak konuşma sonrasında süregelen akıcılığı ve ritmi yitirme anlamına gelir. Bir başka tanıma göre kekemelik, sesli konuşurken, sözcükleri yinelemek, yinelerken takılmak, solunumda meydana gelen tutukluk halleri ve kasların gerilmesi gibi nedenlerle sesin kesintiye uğraması halidir.

Bazen kekemelik, herhangi bir belirtiye dayanmadan tanımlama yapılır. Konuşurken çekinen bir kişi, konuşmaya başlamadan önce bazen kasılma ve tepkiler gösterir. Buna göre kekemelik, bireyin kekelemek istememesi yüzünden istem dışı yaptıklarıdır. Bir başka kekemelik tanımına göre kişi, kişi sözcüklerin ilk seslerini güçlükle söyleyebilir. Buna pepemelik denir. Diğer yandan kişide dilin görevini tam anlamıyla yapamaması yüzünden sözcükleri açık şekilde söyleyememek ve konuşma güçlüğü çekmek de dil tutukluğu olarak adlandırılır.

Tüm bu bilgilerin ışığında kekemelik tüm bu örnekleri kapsayan bir tanımla açıklanabilir. Kişinin yeniden kekeleme kaygısı yaşayarak, konuşma sesi, hece, sözcük veya cümlecikleri, duraklama, patlatma, yineleme, uzatma şeklinde ve aynı zamanda yüz, kol, el ve vücut devinimleri gibi belirtiler göstererek konuşmada ritim ve akıcılıkta oluşan bozukluk kekemelik olarak adlandırılabilir. Kekemelik, tedavisi olan bir rahatsızlıktır. İlk önce bu rahatsızlığı kabul etmeli ve gerekli tedaviyi en kısa sürede yaptırmalısınız. Bunun için Alanya Psikolog Danışmanlık Merkezi’mize başvurarak konusunun uzmanı doktorlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.