Alt Islatma - Alanya Psikolog

Tıp alanındaki adı Enürezis Nokturna olan alt ıslatma, halk arasında gece işemesi olarak adlandırılmaktadır. Bu rahatsızlık hem dünyada hem de Türkiye’de sıklıkla görülmektedir. Alt ıslatma ya da gece işemesi, 5 yaşından büyük olan çocuklarda tıbben hiçbir neden görülmeksizin tekrarlanan idrar kaçırma olarak tarif edilir. Ancak şu da bilinmelidir ki sağlıklı çocuklarda da eğer uyku öncesi çok fazla sıvı alınmışsa gece altlarına işeme durumu görülebilir. Altını ıslatma durumundan gerçek anlamda bahsedebilmek için idrar kaçırma sıklığı, arka arkaya 3 ya da haftada 2 kereden fazla olmalıdır. İdrar kaçırmanın sıkıntı vermesi veya işlevselliği bozucu etkilerinin görülmesi gerekir.

Unutulmaması gereken bir başka konu ise idrar kaçırmanın sadece gece olmadığıdır. Gündüzleri de idrar kaçırma, alt ıslatma yani tıbbi adı ile Enürezis Diürna durumu görülebilir. Enüretik hali ise hem gece hem de gündüz altını ıslatma durumudur.

Alt Islatma Hangi Yaşlarda Görülür?

  • Hem gündüz hem de gece idrar kaçıran çocukların %17’si mesane kontrollerini yapamazlar. Yani bebeklikten bu yana idrarlarını kaçırırlar. Bu birincil gece işemesi olarak adlandırılır.
  • Gündüz ve gece idrar kaçıran çocukların %20’si, idrar kaçırma sorunlarının olmadığı bir dönemden sonra (en az 1 yıl) idrarlarını kaçırmaya başlamaktadır. Bu da ikincil gece işemesi şeklinde tanımlanır.
  • Beş yaşına gelmiş çocukların ortalama %15’inde gece işemesi görülür. Bu durum, bazen kendi kendine düzelebilir ve sıklık oranı ise yaş büyüdükçe azalmaya hatta erişkin yaşlarda ise %1 oranına çekilmektedir.

Alt Islatmanın Nedenleri Nelerdir?

Alt ıslatmanın nedenleri arasında en başta ailesel nedenler gelmektedir. Birinci derece yakınlarda küçükken idrar kaçırma oranı %75 oranındadır. Bunun yanında bu tür rahatsızlığı bulunan çocukların mesane kapasitesi düşüktür. Bu rahatsızlığı olan çocuklarda gece idrarını azaltan hormonun daha geç zamanlarda normal düzeyine ulaştığı bilinmektedir.

Gece işemesinin başka nedenlerinden biri de psikososyal etkenlerdir. İkincil gece işemesi durumu olan çocuklarda zorlu yaşam olaylarının sonrasında başlamaktadır. Bu zorlu yaşam olayları içinde taşınma, okula başlama, yeni bir kardeş, hastaneye yatma, anne ve babanın tartışması, boşanması, ebeveynlerden birinin herhangi bir nedenle uzaklaşması vardır.

Genel olarak gece işemesi kendi kendine geçebilen bir rahatsızlıktır. Ancak idrar kaçırmak çocuğa ve ailesine sıkıntı verir. Bu durum çocukta güven azalmasına, davranış ve duygularının değişmesine neden olur. Böyle bir durumda ilk önce hekim tarafından çocuğun fiziksel muayenesi yapılır. Bu fiziksel muayenede, idrar kaçırmaya neden olabilecek idrar yolu enfeksiyonu, ürolojik sorunlar, epilepsi ya da şeker hastalığının olup olmadığı, nedenleri araştırılır.

Alt ıslatma, gece ıslatması gibi sorunlarla doktora gelen çocuğun yapılan fiziksel muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmıyorsa, tedavi olarak çocukta uyku öncesi alınan sıvıya bir kısıtlama getirilebilir. Uyku sırasında uyandırılarak tuvalete götürülür. İdrarını kaçırmadığı günlerde de ödüllendirme ile tedaviye başlanır. Bu ufak tefek tedavi yöntemleri sonucu iyileşen çocuklar vardır. Ancak bu tedavi yöntemine göre değişiklik göstermeyen çocuklarda tedaviye herhangi bir yanıt alınamazsa ilaç tedavisi uygulanır. Eğer birinci gece işemesi tedavisinde direnç gösteriyorsa, duygular konusunda zorluk yaşanıyorsa ve ikincil gece işemesinden bahsediliyorsa çocuk vakit geçirilmeden tedavi ettirilmelidir. Bunun için Alanya Psikolog Danışmanlık Merkezi’mizin uzman psikologları ile iletişime geçerek tedavi sürecini başlatabilirsiniz.