Psikolojik destekle kilo verin

Psikolojik destekle kilo verin   Yaz aylarının kendisi göstermesiyle birlikte özellikle kadınların zayıflama telaşı da başlıyor. Ancak zayıflamak kilo almak kadar kolay değil ne yazık ki. İnsanın psikolojik olarak bu duruma kendini hazırlaması gerekiyor. Ve zayıflamayı amaçlayanların yaşam biçimlerini de değiştirmesi çok önemli bir etken… Psikolojik destekle diyet programını hazırlayan NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Uzm. Psikologlarından…

Kişisel Gelişimimiz Eksik

“Elindeki mal varlığına tutunarak kişisel gelişimlerini ihmal eden kişi sayısı Alanya’da oldukça yüksek. Mal varlığı kaybolunca kişiler boşluğa düşüyorlar. Herkes kişisel gelişimlerine önem göstermelidir. İnsanlarımız, kendi mal varlığına göre saygı beklentisi içerisinde olmamalılar. Elimizdeki mal varlığına dayalı olarak prestij sağlıyorsak, mal varlığının kaybı sonucunda da gireceğimiz bunalım ve oluşacak tahribat bir o kadar büyük olur….

Zeka Geriliği

ZEKA GERİLİĞİ (MENTAL RETARDASYON) Zeka gelişimi bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde önemli değişiklikler geçirerek devam eden önemli bir süreçtir. Çocuğun 5 yaşından sonraki zeka gelişim süreci erişkin dönemler için önemli bir gösterge iken 5 yaşından öncesi erişkin dönem için kriter sayılmaz. Zeka seviyesi için kullanılan terim IQ zeka bölümü olarak bilinen iki kelimenin (Intellicence…

Stresle Başa Çıkma

Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesinde ve zorlanmasında oluşan bir durumdur. Bir tehditle karşılasan birey, bu tehditle basa çıkamayacağına veya geçinemeyeceğine inanmışsa strese girer. Stres fiziksel olarak bireyde çarpıntı, kas gerilimi, kan basıncının artması olarak belirir. Uzun dönemde bas ağrısı, migren, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları oluşturabilir.Stres duygusal olarak bireyde endişe, karamsarlık, kızgınlık,…

Otizm Nedir

Otizmin Tipik Belirtileri Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler.Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir. Otizm nedir? Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın…

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik bozukluğunun olmadığı, belirgin, yaygın, kontrolü güç olan kronik anksiyete durumları için kullanılır. Bu sendromun temel ölçütü en az 6 ay boyunca anksiyete yaşanması gereğidir. DSM-IV’de özellikle hipokondriazis ve PTSB başta olmak üzere diğer ekse I tanılarının olduğu durumlarda yaygın anksiyete bozukluğu tanısının konulmamasını önermektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır (2/1). Hastanın görünümü oldukça tipiktir….

Kardeş Kıskançlığı

KARDEŞ KISKANÇLIĞI Çocuklar bir kardeşlerinin olmasını isterler, ancak kardeş doğumu ile de yoğun bir kıskançlık yaşamaya ve anne babaları zorlamaya başlarlar. Önceleri sürekli kardeş isteyen bir çocuğun bu isteği gerçekleştikten sonra neden kardeşini kıskandığı, hatta ona düşman gibi davrandığını anlamak zor olmalı. Oysa bu çocukların süreklilik göstermeyen, değişken olan isteklerini yansıtan, dolayısıyla onların doğasıyla ilgili…

Fobik Bozukluklar

Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı anksiyete duyar. Kişiler korkularının saçma olduğunun farkındadır, ancak korkularını mantıksal düşünerek engelleyemezler. Bu korkular fobik kişilerin günlük işlevlerinde bozulmaya neden olur. Fobiler toplumda sık görülür. Araştırmalarda…

Demans

Kişide ilerleyen yaş ile , beyindeki bir takım değişmeler sonrası oluşan bellekte bozulma (yakın döneme ait hafızada güçlükler) yanı sıra, konuşma, söylenen şeyleri ya da daha önce bilinen şeyleri yapamama, çevresindeki eşya ve varlıkları tanıyamama; hesaplama, plan yapma, yürütme, sorunları çözme, davranışları yeri geldiğinde sonlandırabilme, uygun yargıda bulunma gibi daha çok beynin frontal bölgesine ait…

Duygu Durum Bozuklukları

Duygulanım (affekt): Bireyin olaylara, anılara, düşüncelere neşe, öfke, üzüntü, keder gibi duygusal tepkimelerle katılabilme yetisidir. Duyguların gözlenebilen, olay sırasındaki, kısa süreli duygusal dışavurumudur. Yüz görünümü, mimikler ve sözel olarak dışa vurulur. Duygudurum (mood): Bireyin bir süre belli bir duygulanım içinde bulunuşudur. Kişinin iç duygusal durumudur. Başkalarınca gözlenebilir, kendi tarafından anlatılabilir, yaygın ve kalıcı bir durumdur….